Kontakt

Workshop i animasjon på Khio, hvor oppgaven var å ha med knokejern som
et element i besvarelsen.