Kontakt

Workshop i animasjon på Khio, hvor vi lærte å bruke Character Animator for å animere tale og mimikk.