Kontakt

Workshop i animasjon på Khio. Temaet for oppgaven var en dag på jorda, eller?