Kontakt

Hamskifter

Bacheloroppgave ved Grafisk design og Illustrasjon, Khio 2020. Klikk her for å åpne prosjektet i en ny fane.